Kotlíková dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Kotlíková dotace pro domácnost s nižšími příjmy

Topíte kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy a průměrný měsíční čistý příjem členů vaší domácnosti na hlavu klesá pod 14 242 Kč? Pak máte možnost čerpat kotlíkovou dotaci, která vám zaplatí většinu nákladů na pořízení nového kotle a ekologičtějšího způsobu vytápění podle vyhlášky zákona o ochraně ovzduší z roku 2012.

Poslední možnost vyměnit starý kotel za nový a za podpory státní dotace!

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, u kterého průměrný čistý příjem na člena domácnosti nepřesáhl v roce 2020 částku 170 900 Kč, tedy 14 242 Kč na jednu osobu za měsíc, může nejpozději do 31. 8. 2022 podat žádost a zároveň čerpat dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva nesplňujícího alespoň 3. emisní třídu a požadavky Ekodesignu. Výše kotlíkové dotace může být až 95 % nákladů, v částce 130 000 Kč na pořízení úsporného zdroje vytápění.

Tato dotace je žadatelům vyplácena svěřeným krajským úřadem formou zálohy ve výši 60 % na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem a zbylá částka uvolněna až po dokončení realizace výměny kotle a doložení všech potřebných výdajů.

Potřebujete nový kotel a nevíte, zda máte nárok na dotaci?

Kontaktujte nás, zařídíme vše za vás, PM-SERVIS

Rozšířili jsme služby o zemní a výkopové práce!

Nově vám nabízíme výkopy základů, jezírek, bazénů, přípojek, drenážek, různých nádrží, chodníků až do hloubky 2,6m. Rádi vám pomůžeme s terénními i finálními úpravami pozemků a svahováním s mini bagrem 2.7t