Nová zelená úsporám: Kotlíková dotace pro ostatní domácnosti

Nová zelená úsporám kotlíková dotace pro ostatní domácnosti

V rámci výměny kotle na tuhá paliva nesplňujícího parametry 3., 4. a 5. emisní třídy mohou dotaci z dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) čerpat i vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají do nízkopříjmových domácností.

Co to v našem revíru kotlů na tuhá paliva znamená v praxi?

Na výměnu starého neekologického kotle za nový, prostřednictvím Nová zelená úsporám můžete získat dotaci až do výše 50 % ze způsobilých výdajů. Za způsobilé výdaje se považují nákup a instalace nového kotle, úprava spalinové cesty, regulace, měření a napojení akumulační nádrže. Tato dotace je žadateli vyplácena až po výměně zdroje tepla.

V praxi pak při zakoupení kotle na biomasu s ručním přikládáním paliva, u kterých je povinná i instalace akumulační nádrže nebo kotle na biomasu s automatickou dodávkou paliva získáte 80 000 Kč. Pokud se rozhodnete pro kotel na biomasu s automatickou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet máte nárok na 100 000 Kč.

Potřebujete nový kotel a vyhotovení nároku na dotaci?

Neváhejte nás kontaktovat, PM-SERVIS