Jakých kotlů se týká výměna v roce 2022?

Jakých kotlů se týká výměna v roce 2022

Od 1. 9. 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat k vytápění kotle na tuhá paliva, automatické kotle, kotle na biomasu, kotle na pelety, kotle na dřevo nebo kotle na uhlí, které spadají pouze do 3., 4. a 5. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a splňující normu Ekodesign podle EU 2015/1189. Provoz zastaralých kotlů na tuhá paliva vyrobených před rokem 2000 a emisní třídy 1. a 2. bude tak zakázán, a bude nutné je vyměnit za modernější ekologické zdroje vytápění. V opačném případě vám hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

Zdroj: TZ Státní fond životního prostředí ČR

Jak zjistit emisní třídu kotle?

Emisní třída kotle musí být uvedena v jeho technické dokumentaci nebo ji zjistíte z výrobního štítku, který je zpravidla na zadní části vašeho kotle. Pokud štítek nemůžete najít nebo potřebujete vyměnit starý kotel za nový ekologicky šetrný, neváhejte nás kontaktovat na čísle +420 721 533 194.

Rozšířili jsme služby o zemní a výkopové práce!

Nově vám nabízíme výkopy základů, jezírek, bazénů, přípojek, drenážek, různých nádrží, chodníků až do hloubky 2,6m. Rádi vám pomůžeme s terénními i finálními úpravami pozemků a svahováním s mini bagrem 2.7t